Bewoners eisen wijkvergadering

10 november 2020; aangepast 30 november 2020

De openlijke steun van het Wijkoverleg voor het gedram van Statenwarmte wekt veel weerstand in het Statenkwartier. De inwoners vrezen zware investeringen, een hoge energienota en een aanslag op hun wooncomfort als de activisten van Statenwarmte via hun eigen Wijk Energie Plan hun campagne voor een warmtenet voortzetten.

De wijk is het zat. Op 10 novenber is een tot nu toe door bijna 80 wijkbewoners getekende brief verstuurd die het bestuur van het Wijkoverleg verplicht om snel een wijkvergadering te houden. Op de agenda daarvan een voorstel voor betere belangenbehartiging door het bestuur, met name richting Statenwarmte en gemeente.

Klik hier voor de brief van wijkbewoners aan het bestuur van het wijkoverleg

Inmiddels is de datum voor de wijkvergadering (via ZOOM) vastgesteld op 16 december 2020. Aanmelden kan via wijkoverleg@statenkwartier.net

[vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar”]
Menu