Onderzoeksrapportage Statenwarmte geen basis voor vervolg

26 november 2020

De door Statenwarmte in november 2020 gepresenteerde “Onderzoeksrapportage” lijkt gericht op een gewenste uitkomst en is op veel punten eenzijdig, tendentieus, misleidend, onjuist en onvolledig.

Dat oordeel baseert Aardgasblij onder meer op het gekozen foute uitgangspunt dat de wijk in 2030 aardgasvrij moet zijn en op de hoge status die Statenwarmte ten onrechte toekent aan het DWA-rapport & eigen onderzoekjes. Voorts wordt gewezen op de draai die men probeert te geven aan de uitslag van de wijkbrede meningspeiling en de eenzijdig juichende teksten over warmtenetten. Lees hier de volledige reactie.

De rapportage kan dan ook geen basis zijn voor vervolgactiviteiten.
Met die conclusie en het beëindigen van het project Statenwarmte onstaat ruimte voor een frisse start van de dialoog over verduurzaming in het Statenkwartier. Hopelijk kan die wèl kan rekenen op draagvlak in de wijk.

[vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar”]
Menu