Wijkoverleg weigert Statenwarmte tot de orde te roepen

01 november 2020

Het bestuur van het Wijkoverleg Statenkwartier weigert de belangen van de inwoners van het Statenkwartier te verdedigen tegen de activisten van Statenwarmte.
Aardgasblij had het bestuur daartoe opgeroepen omdat Statenwarmte ten onrechte suggereert een Wijk Energie Plan van, voor, door en namens de wijk op te stellen.

Uitgangspunt voor dat Wijk Energie Plan is het wensdenken dat het Statenkwartier al in 2030 geheel aardgasvrij is. Als alternatief ziet Statenwarmte vooral een warmtenet.
Voor de inwoners zou dat zeer hoge kosten en veel andere narigheid betekenen.
In een wijkbrede meningspeiling met hoge respons heeft de wijk alle voorstellen van Statenwarmte dan ook overtuigend afgewezen.

Het ligt daarom niet voor de hand dat Statenwarmte nu het Wijk Energie Plan maakt. Ook al omdat zo’n plan ten onrechte kan worden uitgelegd als een plan van de wijk of op zijn minst in nauw overleg met de bewoners tot stand gekomen.

Klik hier voor de mailwisseling van Aardgasblij met het bestuur van het Wijkoverleg.

[vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar”]
Menu